Avís legal

En cumpliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de l'Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposa a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

Denominació social:

Gotadegust S.L.

 

Número de identificació fiscal:

B64792187

 

Domicili social:

Carrer Josep Maria de Sagarra 5

08211 Castellar del Vallès

 

Correu electrònic:

info@gotadegust.com

 

Telèfon: 628 92 38 71

 

Dades d'inscripció al registre mercantil:

Gotadegust S.L., societat limitada, constituida a Sabadell, l'any 2008, per Escriptura Pública número 297/2008, davant el notari María de Lara Domínguez Martínez, de l'Il.lustre Col.legi Notarial de Catalunya

 

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 40250, foli 134 i fulla B-360918, inscripció 1ª  i Cif B-64792187

 

 

 

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Gotadegust S.L. amb caràcter informatiu i per ús personal dels usuaris. A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s' accepten els següents tèrmes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Gotadegust S.L. i l'usuari.

 

L'accés i la navegació a aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i tèrmes d'ús contingudes a la pàgina.

 

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitutueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i davant les quals s'informarà a l'usuari a cada cas concret.

Gotadegust SL

 

Carrer Saturn nº 47

08228 Terrassa

 

Telèfon: 628 92 38 71

mail: info@gotadegust.com

Visiteu el nostre Facebook: Gotadegust

Proveïdor de peix
El que poden arribar a fer amb el reciclatge de les nostres llaunes.
Tiene instalado un bloqueador de ventanas emergentes. Esta aplicación web solo puede configurarse y mostrarse correctamente si el bloqueador está desactivado.